Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Tài liệu tham khảo triển khai odoo
odoobooks.com/en/14.0/ này dành riêng cho doanh nhân muốn triển khai ứng dụng kinh doanh ngay lập tức cho doanh nghiệp của mình.

Nó là một cuốn sách trực tuyến được viết dựa trên Phiên bản Cộng đồng và Doanh nghiệp. Cuốn sách này bao gồm thực tiễn triển khai tốt nhất cho hầu hết các ứng dụng được sử dụng như Bán hàng, Mua hàng, Hàng tồn kho, Kế toán tài chính và Sản xuất.

https://viindoo.com/documentation/14.0/ gồm 3 Tài liệu :

viindoo.com/documentation/14.0/applications.html Người dùng (Khám phá hướng dẫn của chúng tôi để giúp bạn sử dụng và định cấu hình nền tảng theo ứng dụng).

viindoo.com/documentation/14.0/vi/developer.html Tài liệu dành cho nhà phát triển (Tài liệu kỹ thuật cho nhà phát triển. Hướng dẫn chi tiết cách phát triển framework Odoo)

Cuối cùng là Đóng góp (Bạn muốn đóng góp cho Viindoo nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Các hướng dẫn và nguyên tắc luôn sẵn sàng giúp bạn cải thiện Viindoo tốt hơn nữa.)

Phiên bản 15 cũng như vậy https://viindoo.com/documentation/15.0/

Sách online https://www.odoobooks.com/en/15.0/odoo/index.html và bản in https://www.odoobooks.com/_/downloads/en/15.0/pdf/Tài liệu tham khảo triển khai odoo

https://skyerp.net/blog/phan-mem-erp-ung-dung-erp-trong-quan-tri-doanh-nghiep-1

Các tài liệu chính thức và chất lượng để học Odoo, cả cho Functional và Technical.
https://www.odoo.com/page/docs
https://www.odoo.com/slides/all

8 loại hoạt động trong kinh doanh dạng game: https://www.odoo.com/web/content/36251299

Triển khai VOIP

https://telefoncek.si/2021/11/17/raspbx-installation/ bản gốc ở https://github.com/MatejKovacic/RasPBX-install/blob/main/english.md

https://pbxbook.com/voip/raspbxmac.html

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-asterisk/

https://brezular.com/2019/01/02/asterisk-on-raspberry-pi/

Cài đặt chi tiết câu lệnh: http://mghadam.blogspot.com/2021/03/install-asterisk-18-freepbx-15-on.html

https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%201.pdf

https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%201%20%26%202.pdf

https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%203.pdf

https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%204.pdf

https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *