Small ERP

Cài đặt Mautic 3 đầy đủ chức năng trên Raspberry Pi

Cài đặt Mautic 3 đầy đủ chức năng trên Raspberry Pi

Nếu định cài đặt Mautic, tôi phải đảm bảo đầy đủ chức năng. Chạy nhanh hợp lý Tất cả crons chạy đẹp và tối ưu hóa Gửi email hoạt động, DKIM, SPF, Dmarc được đặt Theo dõi trang web hoạt động trên blog WordPress Mautic phân giải trên DNS, ngay cả khi nó được lưu […]

Hệ thống quản lý cho công ty khởi nghiệp (Start-ups)

Triển khai Marketing Online thay doanh nghiệp

Tiến hành odoo gồm có nhiều phần sự khác nhau như lắp đặt odoo, quản trị máy chủ , kiểm soát mô-đun, cấu hình, tùy chỉnh phương pháp quy trình việc, xây dựng chuỗi phân cấp, giáo dục, tương trợ, v. V. Tuy ứng dụng odoo erp gồm có hơn một nghìn ứng dụng góp […]

Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP dễ dàng tích hợp

Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP dễ dàng tích hợp

Với sự ra đời của phần mềm quản trị doanh nghiệp, việc quản lý quy trình kinh doanh trở nên đơn giản hóa, hạn chế được các rủi ro trong công việc. Nhưng triển khai Odoo như thế nào và lựa chọn đối tác ra sao để phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Điều này chắc […]