Cập nhật ip cho dns cloudflare trên docker

Truy cập mạng gia đình của bạn từ xa thông qua một tên miền tùy chỉnh mà không cần IP tĩnh!
Tập lệnh này được viết cho nền tảng Raspberry Pi để cho phép tự lưu trữ đơn giản, chi phí thấp nhằm thúc đẩy một mạng internet phi tập trung hơn. Khi thực thi, tập lệnh tìm nạp các địa chỉ IPv4 và IPv6 công khai, đồng thời tạo/cập nhật các bản ghi DNS cho các miền phụ trong Cloudflare. Các bản ghi DNS cũ, trùng lặp sẽ bị xóa để quản lý.

Chỉnh sửa config.jsonvà thay thế các giá trị bằng giá trị của riêng bạn.
{
“cloudflare”: [
{
“authentication”: {
“api_token”: “api_token_here”,
“api_key”: {
“api_key”: “api_key_here”,
“account_email”: “your_email_here”
}
},
“zone_id”: “your_zone_id_here”,
“subdomains”: [
{
“name”: “”,
“proxied”: false
},
{
“name”: “remove_or_replace_with_your_subdomain”,
“proxied”: false
}
] }
],
“a”: true,
“aaaa”: true,
“purgeUnknownRecords”: false,
“ttl”: 300
}
Chi tiết xem trang https://github.com/timothymiller/cloudflare-ddns/blob/master/config-example.json
Triển khai với Docker Compose
https://github.com/timothymiller/cloudflare-ddns
Sửa đổi đường dẫn tệp máy chủ của config.json bên trong phần ổ đĩa của docker-compose.yml.
Từ thư mục gốc của dự án
docker-compose up -d

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *