cài đặt Internet Information Services (IIS) chuyển hướng cho odoo

Chương trình web server cũng rất phổ biến của Microsoft là Internet Information Services (IIS)
Bật các tính năng trong IIS

Iis

Bật Proxy

Mở bảng điều khiển quản lý IIS >> định tuyến yêu cầu ứng dụng

theo hướng dẫn của trang https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/

https://www.odoo.com/vi_VN/forum/tro-giup-1/access-openerp-using-iis-8927

https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/

https://wiki.matbao.net/kb/huong-dan-cai-dat-ssl-tren-may-chu-windows/

Nap file vo bang mmc:

Step 1: Open up a Run window and type “mmc”

Step 2: Click File > Add/Remove Snap In

Step 3: Add > Certificates, Click OK

Step 4: Choose “Computer Account”, then “Local Computer” and proceed.

Step 5: Hit OK

Step 6: Right click the Certificates folder on: Console Root > Certificates (Local Computer) > Personal > Certificates

Step 7: Select All Tasks > Import (Please note that the “Local Machine” is selected on the next window)

Step 8: Browse your .pfx file

Step 9: Then go to the IIS and create https binding

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *