Small ERP

Đầy đủ hướng dẫn cài docker odoo có ssl và timezero trên windows 10

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Nạp IP lên noip bằng DUC, SSL mua dịch vụ của noip 19,99$ (520K). Dùng cloudflare thì tạo file bat để nó chạy odoo.json thì có nội dung: Còn SSL thì mua dùng, sử dụng zerossl chỉ cho 3 lần gia hạn. Nội dung trong file docker-compose.yml: Nội dung thay đổi trong file yml, dùng […]

cài đặt Internet Information Services (IIS) chuyển hướng cho odoo

Iis

Chương trình web server cũng rất phổ biến của Microsoft là Internet Information Services (IIS) Bật các tính năng trong IIS Bật Proxy Mở bảng điều khiển quản lý IIS >> định tuyến yêu cầu ứng dụng theo hướng dẫn của trang https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/ https://www.odoo.com/vi_VN/forum/tro-giup-1/access-openerp-using-iis-8927 https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/ https://wiki.matbao.net/kb/huong-dan-cai-dat-ssl-tren-may-chu-windows/ Nap file vo bang mmc: Step 1: Open up […]

Chạy WordPress với Docker Compose với Nginx và SSL

Hướng dẫn này sẽ tiến hành tạo một website WordPress thông qua Docker Compose, Nginx, PHP 8.1, MariaDB và Let’s Encrypt trên Windows. Trước hết tạo một thư mục chứa dự án mới. Ở đây mình sẽ đặt tên dự án là wp-project. Bạn có thể thay thế tên này bằng tên mà bạn muốn. […]

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Các tài liệu chính thức và chất lượng để học Odoo, cả cho Functional và Technical.https://www.odoo.com/page/docshttps://www.odoo.com/slides/all 8 loại hoạt động trong kinh doanh dạng game: https://www.odoo.com/web/content/36251299 Triển khai VOIP https://telefoncek.si/2021/11/17/raspbx-installation/ bản gốc ở https://github.com/MatejKovacic/RasPBX-install/blob/main/english.md https://pbxbook.com/voip/raspbxmac.html https://pimylifeup.com/raspberry-pi-asterisk/ https://brezular.com/2019/01/02/asterisk-on-raspberry-pi/ Cài đặt chi tiết câu lệnh: http://mghadam.blogspot.com/2021/03/install-asterisk-18-freepbx-15-on.html https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%201.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%201%20%26%202.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%203.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%204.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/

Cài Docker trên Raspberry Pi OS 64 bit

Odoo Apps Dn Vua Va Nho

Cài Docker Install using the script written at the bottom of Docker official website procedure. $ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh $ sudo sh get-docker.sh Install docker-compose Đầu tiên cài thư viện libffi-dev $ sudo apt install libffi-dev Sau khi cài xong libffi-dev, bạn có thể cài docker-compose từ pip3. $ sudo pip3 install docker-compose […]

Hướng dẫn cài Asterisk trên Docker

Hướng dẫn cài Asterisk trên Docker

Asterisk là gì Asterisk là phần mềm thực hiện chức năng tổng đài điện thoại (PBX), Asterisk chạy trên Linux, BSD, Windows (mô phỏng) và OS X, cung cấp tất cả các tính năng bạn mong chờ từ một tổng đài điện thoại và nhiều hơn nữa, cho phép các máy điện thoại nội bộ […]