Xóa link short chứa mã bài viết khỏi head trong WordPress

Bạn có muốn loại bỏ liên kết tắt khỏi tiêu đề HTTP của trang web của mình không? Như chúng ta biết rằng phiên bản WordPress 4.2 trở lên đã thêm rel = ‘shortlink’ trong Phản hồi tiêu đề HTTP.Xóa link short chứa mã bài viết khỏi head trong WordPressLiên kết ngắn trong tiêu đề Http là gì?Liên kết ngắn không là gì khác ngoài phiên bản ngắn hơn của bài đăng hoặc URL trang. Điều này tạo ra một yêu cầu riêng biệt trên trang web tương ứng. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên loại bỏ nó. Chủ yếu là WordPress đã thêm điều này bằng cách xem xét yếu tố SEO.? p = ID đại diện cho ID trang bằng số. Loại bỏ liên kết ngắn khỏi HTTP Header của trang web sẽ không ảnh hưởng đến SEO trang web của bạn nhưng nó sẽ làm tăng hiệu suất trang web của bạn một chút.Để xóa rel = shortlink khỏi trang web của bạn, bạn cần dán đoạn mã sau vào trong tệp function.php

add_filter('after_setup_theme', 'gomaya_remove_shortlink');
function gomaya_remove_shortlink() {
remove_action('wp_head', 'wp_shortlink_wp_head', 10);
remove_action( 'template_redirect', 'wp_shortlink_header', 11);
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *