Khắc phục một số lỗi máy tính

AutoCAD

To deactivate or Uninstall my AutoCAD license

  1. First of all, open the Windows file explorer from My computer.
  2. Open this folder: C\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing to remove the license.
  3. After opening this, rightclick on it and select uninstall.exe. After that, select “Run as administrator“.
  4. The process will be started and you need to wait until the folder becomes empty.
  5. After emptying this folder, the AutoCAD license will be removed from your computer.

AUTOCAD License Error

Nguyên nhân của lỗi này thường là do bạn đổi ổ cứng sang một máy khác, do Autodesk check phần cứng cập nhật trong file setting không trùng với máy cũ nên dẫn đến phát sinh lỗi License Error. Cách fix lỗi License Error

Bước 1: Bạn vào đường dẫn C:\ProgramData\Autodesk\Adlm

+ Mở file ACD201xCHTAdlm.log để xác định ngày tháng lỗi, nguyên nhân gây lỗi

+ Với x là version Autocad bạn đang sử dụng, ví dụ: ACD2015CHTAdlm.log

Bước 2: Bạn vào tiếp đường dẫn C:\ProgramData\FLEXnet + Xóa tất cả các file trong C:\ProgramData\FLEXnet

Bước 3: Khởi động lại Autocad và tiến hành Crack lại từ đầu. Vậy là xong rồi đó.

Autocad bị chậm giật lag

1. Tối ưu Autocad trong quá trình cài đặt ( Autocad 2015 2017 2018 2020 ) – Khi cài đặt: bỏ mục A360 Desktop đi, vì mình thấy không cần thiết

2. Tắt phần Infocenter – Disable Infocenter đi, cho đỡ tốn tài nguyên, khi nào cần thiết thì bật lên. – Câu lệnh disable Infocenter (vl-load-com) (if (= (vl-registry-read (strcat “HKEY_CURRENT_USER\\” (vlax-product-key) “\\InfoCenter\\”) “InfoCenterOn”) 0) (vl-registry-write (strcat “HKEY_CURRENT_USER\\” (vlax-product-key) “\\InfoCenter\\”) “InfoCenterOn” 1) (vl-registry-write (strcat “HKEY_CURRENT_USER\\” (vlax-product-key) “\\InfoCenter\\”) “InfoCenterOn” 0) )

3. Load LSP tối ưu Autocad – Bạn có thể load LSP để tối ưu cơ bản Autocad khi sử dụng. Bạn có thể tải LSP

4. Tối ưu file cad Mở file cad lên và Lưu (.DXF) → Mở (.DXF) → (-PU)/A/*/Y → (AUDIT)/Y → Lưu (.DWG)

5. Kiếm tra tối ưu Display 1. OP → System → Graphics → Tune 2. HPQUICKPREVIEW → OFF 3. TEMPOVERRIDES → 0 hoặc 1. OP → System → Perfomace Settings → Check for Updates để check cập nhật 2. Bạn vào tiếp Manual Tune → tick chọn vào mục Enable hardware acceleration, nhớ chọn thêm emudate unsupported hardware effect…. Chức năng này nhằm tối ưu hóa phần cứng.

6. Mở file bị giật – lag – chậm khi Hatch previewing Có thể AutoCAD của bạn đang bật chế độ mặc định hiển thị bản xem trước khi hatch, bản vẽ chứa nhiều đối tượng cần load nên dẫn đến bị giật lag. Bạn có thể tắt bớt tính năng này đi – Nhập HPQUICKPREVIEW và nhấn Enter – Nhập 0 và nhấn Enter

7. Bản vẽ cad có nhiều vùng Hatch Khi bạn thao tác trên một file cad có nhiều vùng hatch cũng dẫn đến tình trạng giật lag. Bạn hãy ẩn tạm thời các vùng hatch đó đi – Nhập lệnh FILLMODE – Nhập giá trị 0 – Nhập lệnh Re để làm mới

8. Treo file Cad khi chọn Hatch Bạn có thể kiểm tra các nguyên nhân sau: – Kiểm tra xem thử cửa sổ Properties có đang hiển thị không, nếu có thì có thể là nguyên nhân làm cho CAD mất nhiều thời gian tính toán. Khắc phục bằng cách tắt cửa sổ đi. – Kiểm tra lại vùng hatch có hình dạng khá phức tạp hoặc có gì đặc biệt không. Khắc phục bằng cách đơn giản hóa vùng hatch thử nhé. – Kiểm tra xem thử có thiếu hoặc bị lỗi mẫu hatch (pattern). Fix trường hợp này thì hơi phức tạp chút: + Mở folder theo đường dẫn C:\Users\\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20xx\R1x.x\enu\Support + Đổi tên các tập tin acad.pat và acadiso.pat. + Thoát và khởi chạy lại AutoCAD và kiểm tra lệnh lại HATCH. Khôi phục file acad.pat và acadiso.pat mặc định: copy từ folder: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\UserDataCache\en-us\Support Kiểm tra lại lệnh HATCH: nếu hoạt động, kéo thả file PAT tùy chỉnh bổ sung trở lại. Từ bước này bạn có thể tiếp tục kiểm tra lệnh HATCH để phát hiện các file PAT tùy chỉnh bị lỗi. Với cách này, bạn có thể check và fix lỗi khi gõ lệnh hatch

9. Bị giật lag khi chọn Hatch hoặc bỏ chọn Hatch Nếu file cad của bạn mật độ hatch dày đặc hoặc các mẫu hatch khá phức tạp thì khi thao tác sẽ dẫn đến trường hợp treo chuột, giật lag thậm chí treo máy tính luôn. – Để fix lỗi này bạn thử cách sau xem, vì mình cũng bị nhưng có lúc được lúc không, nhưng khi khởi động lại máy tính thì tình trạng lag không còn nữa. + Chuyển sang chế độ AutoCAD Classic và khởi động lại AutoCAD + Đơn giản hóa các mẫu hatch phức tạp + Kiểm tra tỷ lệ pattern scale với các mẫu hatch có hiện thị Solid

10. Tràn vùng Hatch Khi bị lỗi tràn vùng hatch thì xác suất treo máy rất cao nếu bạn cố gắng di chuyển và click chuột vào vùng hatch. Hãy thử khắc phục bằng cách sau nếu vẫn chưa bị treo + Nhập lệnh HPMAXAREAS + Nhập 0 để vô hiệu hóa + Và REGEN lại bản vẽ

11. Kiểm tra card đồ họa Thêm vấn đề ở chỗ card màn hình có tương thích với cad 2015, 2017, 2020 không, và nếu máy tính sử dụng card màn hình Radeon AMD thì vào Catalyst Control Center để điều khiển card màn hình, chọn Power saving phần autocad thử.

Nguồn: chiasesuutam.com/thu-thuat/sua-loi-autocad-bi-giat-lag.html

 

Windows

Không truy cập được máy tính trong mạng LAN do Guest không có quyền truy cập. Cách sửa lỗi như sau, Bạn tìm đến giá trị bên dưới theo đường dẫn bên dưới: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters] “AllowInsecureGuestAuth”=dword:0 Sau đó sửa thành 1.

Lỗi không truy cập được vào do SMBv1 bị vô hiệu hóa. Vào Control Panel → Program and Features → Turn Windows features on or off → check vào dấu + SMB 1.0/CIFS File Sharing Support → chon SMB 1.0 Client/Server. Lưu ý: thật sự cần thiết thì mới bật chức năng SMBv1 lên nhé, vì tính năng này không còn an toàn nữa, và nếu không cẩn thận thì bạn sẽ tấn công mã hóa dữ liệu. Nếu bạn muốn bật lên lại thì trong máy tính của bạn phải có AntiVirus để ngăn chặn tấn công từ bên ngoài.

Máy tính ping thì thấy nhưng truy cập không được mặc dù máy B đã share và add user Everyone. Trước tiên, bạn mở Local security policy bằng 1 trong những cách bên dưới: Start -> Programs -> Administrative Tools -> Local Security Policy hoặc Start -> Run -> gõ secpol.msc và enter hoặc Start -> Run -> gõ gpedit.msc và enter -> Computer Configuration -> Windows Settings + Tiếp theo vào Security Settings -> Local Policies -> User Rights Assignment Sau đó, Double click vào mục Access this computer from the network và thêm user Everyone vào nếu chưa có. + Tiếp theo, bạn vào mục security settings / local policies / user rights assignment ở muc Deny access to this computer from the network bạn remove user GUEST đi.

Máy tính ping được nhưng truy cập không được, bị lỗi Error code 0x80070035. Sử dụng lệnh gpedit.msc để điều chỉnh lại 2 mục sau. Trong Computer Configuration → Windows settings → Security Settings → Local policies → Securiy Options điều chỉnh khoá Account : Limit local account use of blank password to console… chọn Disable và khoá Network access: Sharing and security mode for local account thành Classic Sau đó dùng lệnh gpupdate /force để update lại gpedit.

Máy in bị lỗi Error 0x000006d9

Bạn nhấn Windows + R ⇒ nhập lệnh services.msc ⇒ nhấn Enter. Nếu là Win7, 8 thì bạn tìm đến dòng Windows Firewall hoặc trên Win10 thì tìm đến dòng Windows Defender Firewall ⇒ Nhấp đúp chuột để mở ra. au đó, bạn chuyển từ Disable sang Automatic chọn Start để khởi động dịch vụ.

 

ODOO


thay doi path pip https://www.cybrosys.com/blog/how-to-install-odoo-in-windows

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *