Plugin Login with Ajax đã có sẵn tiếng Việt

Plugin Login with Ajax đã được Việt hoá thành công trên WordPress.org.

Plugin WordPress Clean Up Booster đã được Việt hoá thành công

Nếu bạn cảm thấy website của mình chậm chạp và cần tối ưu hoá, plugin WordPress Clean Up Booster là một lựa chọn khá phù hợp với nhiều tác vụ giúp bạn làm điều đó.