Gutenberg

Có gì mới trong phiên bản Gutenberg 2.7

Bản phát hành này giới thiệu một số cải tiến về điều khiển block (khu vực di chuột, liên kết modal, block Class), thêm 1 block mới cho việc phân trang, và đẩy mạnh nhiều hơn về Plugin API ra khỏi giai đoạn thử nghiệm…

Gutenberg

Hướng dẫn toàn tập cách tắt Gutenberg

Gutenberg sẽ sớm có mặt trong WordPress Core phiên bản 5.0 (hiện tại đang là 4.9.5). Đây là tin tuyệt vời đối với một số người, nhưng cũng là cơn ác mộng với rất nhiều người dùng khác.