Giao diện Basic Store dành cho WooCommerce

BasicStore – Giao diện Việt hoá 100% dành cho WooCommerce

Vào hôm nay, WPVN thông báo đã hoàn tất bản dịch tiếng Việt cho giao diện BasicStore và sẵn sàng phát hành tới người dùng.