Plugin Open external links in a new window đã Việt hoá

Plugin siêu nhỏ, nhưng rất phù hợp với website hay sử dụng tin tức, nguồn tin từ các bên thứ ba. Cung cấp chế độ mở cửa sổ mới cho các liên kết bên ngoài website.

Tải về máy

 

Chất lượng bài viết

Về tác giả: Khôi Pro

Technical Lead tại Solis Lab. GTE tại WordPress Việt Nam (vi.wordpress.org). Chủ nhân của blog Code Tốt, Yêu Host và WPVN.xyz.

Trả lời