Plugin Login with Ajax đã có sẵn tiếng Việt

Plugin Login with Ajax đã được Việt hoá thành công trên WordPress.org.

Đây là plugin giúp bạn tạo 1 widget với mục đăng ký và đăng nhập dành cho thành viên cực dễ dàng.

Để cài đặt hoặc tải về, bạn truy cập tại đây.

Chất lượng bài viết

Về tác giả: Khôi Pro

Technical Lead tại Solis Lab. GTE tại WordPress Việt Nam (vi.wordpress.org). Chủ nhân của blog Code Tốt, Yêu Host và WPVN.xyz.

Trả lời