Lỗi không load được nội dung trong wordpress phiên bản 6.0

Sao khi cập nhật lên phiên bản mới 6/6/2022, thì nội dung trang web không hiện nội dung, phần quản trị vẫn hiện bình thường.

Phát hiện Filter Everything PRO Phiên bản 1.4.9  Filters everything in WordPress & WooCommerce: Products, any Post types, by Any Criteria. Compatible with WPML, ACF and others popular. Supports AJAX. gây ra ,nên chỉ việc tắt plugin.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *