Gutenberg

Có gì mới trong phiên bản Gutenberg 2.7

Bản phát hành này giới thiệu một số cải tiến về điều khiển block (khu vực di chuột, liên kết modal, block Class), thêm 1 block mới cho việc phân trang, và đẩy mạnh nhiều hơn về Plugin API ra khỏi giai đoạn thử nghiệm của nó.

Dưới đây là các update của Gutenberg 2.7. wpvn.xyz xin để nguyên tiếng Anh để các bạn nắm được kĩ thuật tốt hơn.

Danh sách các phần nâng cấp của Gutenberg 2.7

Chất lượng bài viết

Về tác giả: Khôi Pro

Technical Lead tại Solis Lab. GTE tại WordPress Việt Nam (vi.wordpress.org). Chủ nhân của blog Code Tốt, Yêu Host và WPVN.xyz.

Trả lời