Welcome to our Shop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

About us Shop now

Browse products

[ux_product_categories style=”overlay” type=”grid” grid_height=”400px” number=”4″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”glow” text_pos=”middle” text_size=”large”]

Browse products

[ux_products cat=”81″]

Latest news

Chuyển noip qua dùng cloudflare truy cập về máy ở nhà

Mạng ở nhà đa số sử dụng IP động, do đó tên miền cần phải [...]

CMS cho máy pi4

Việc chọn một hệ thống quản lý nội dung (CMS – Content Management System) tốt [...]

Tạo ứng dụng app frappe chạy trên ERPNEXT

Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng web từ đầu bằng Frappe Framework. [...]

ERP miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ERPNEXT)

ERPNext là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp miễn phí và [...]

Khắc phục một số lỗi máy tính

AutoCAD To deactivate or Uninstall my AutoCAD license AUTOCAD License Error Nguyên nhân của lỗi [...]

API trong odoo

API là gì? API ….. Dùng Postman để gửi nhận API https://www.cybrosys.com/blog/configure-postman-for-sending-api-requests ví dụ dùng [...]

Server ubuntu RASPBERRY PI 4

Sau khi cấp nguồn Raspberry Pi, hãy đợi quá trình khởi động hoàn tất và [...]

Xây dựng cloud server cho cá nhân

  Lưu trữ đám mây là dữ liệu của bạn được lưu trữ trên các [...]