Dịch vài ba từ chẳng cần thiết lập Plugin bên trên WP

Giống như các bạn đã biết có rất nhiều phương pháp để dịch một plugin hoặc theme WordPress nhưng mà người xem sẽ sẻ chia nhiều phần là chỉ dẫn thiết lập Plugin như Loco,,, Hoặc rất có thể vận tải ứng dụng PoEdit. Trong bài này, bản thân có thể chỉ dẫn mình cơ hội dịch bởi đoạn code tuỳ chỉnh, rất có thể thêm nhiều text cần dịch sang trọng giờ Việt nam mà hoàn toàn không cần thiết lập plugin:

/** Dich tieng viet */function anhlinhmkt_change_translate_text( $translated_text ) {
if ( $translated_text == 'Old Text' ) {
$translated_text = 'New Translation';
}
return $translated_text;
}
add_filter( 'gettext', 'anhlinhmkt_change_translate_text', 20 );
function anhlinhmkt_change_translate_text_multiple( $translated ) {
$text = array(
'Mô tả' => 'Mô tả sản phẩm',
'Quick View' => 'Xem nhanh',
'Oops! That page can’t be found' => 'Lỗi 404! Trang web không tồn tại',
'It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search'=> 'Chúng tôi không tìm thấy trang này trên hệ thống, vui lòng thử chức năng tìm kiếm bên dưới',
'Leave a comment' => 'Viết bình luận',
'Continue reading' => 'Đọc tiếp',
'View more' => 'Xem thêm',
'Category Archives' => 'Danh mục',
'SHOPPING CART' => 'Giỏ hàng',
'CHECKOUT DETAILS' => 'Thông tin thanh toán',
'ORDER COMPLETE' => 'Hoàn tất đặt hàng',
'CATEGORY ARCHIVES' => 'Chuyên mục',
'MY ACCOUNT'=> 'Tài khoản của tôi',
'Login'=> 'Đăng nhập tài khoản',
);
$translated = str_ireplace( array_keys($text), $text, $translated );
return $translated;
}
add_filter( 'gettext', 'anhlinhmkt_change_translate_text_multiple', 20 );
/** End Dich*/

Tìm tới tệp tin function.php của theme/child theme đang được kích hoạt rồi dán vào.

add_filter( 'gettext', function ( $strings ) {
$text = array(
'Shopping Cart' => 'Giỏ hàng',
'Checkout details'   => 'Thông tin thanh toán',
'search' => 'Tìm',
'Continue reading' => 'Xem chi tiết',
'Category Archives:' => '',
 

);
 
$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
 
return $strings;
}, 20 );

Nguồn: anhlinhmkt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *