IOT kết nối vào odoo

IOT kết nối vào odoo

Hộp Internet of Things (IoT) giúp bạn kết nối dễ dàng với cơ sở dữ liệu Odoo của mình bằng các thiết bị bên ngoài. IoT nâng cao năng suất và tăng cường sự dễ dàng. Để xây dựng tích hợp IoT, bạn không cần phải có chuyên môn kỹ thuật. Có, nó đơn giản, có thể tùy […]

Linh hoạt odoo trên Debian

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Xem máy đang dùng Debian phiên bản nào bằng câu lệnh : lsb_release -a Mình sẽ thấy kết quả: No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm Phải chắc hệ thống cập nhật:sudo apt update -y Wkhtmltopdf là một công cụ dòng lệnh nguồn mở để […]

Theo dõi điện năng và nhiệt độ máy Raspberry Pĩ

Theo dõi điện năng và nhiệt độ máy Raspberry Pĩ

Khi chúng tôi đang sử dụng bảng Raspberry Pi, đôi khi bạn có thể thấy điện áp thấp qua lời nhắc bên phải của màn hình hệ thống, hoặc tự nhiện khởi động máy lại. Như thế hệ thống hoạt động không ổn định, mất dữ liệu và thậm chí làm hỏng thẻ SD. Ngay […]

Chuyển noip qua dùng cloudflare truy cập về máy ở nhà

Chuyển noip qua dùng cloudflare dùng truy cập về máy nhà

Mạng ở nhà đa số sử dụng IP động, do đó tên miền cần phải được tự động cập nhật mỗi khi Public IP thay đổi để tránh kết nối bị lỗi. Chỉ cần dùng 1 bash script chạy trên linux để tự động cập nhật IP động cho tên miền qua dịch vụ CloudFlare. […]

Tạo ứng dụng app frappe chạy trên ERPNEXT

Tạo ứng Dụng App Frappe Chạy Trên Erpnext

Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng web từ đầu bằng Frappe Framework. Frappe Framework là một framework dựa trên web đầy đủ và nó bao gồm tất cả các công cụ cần thiết để triển khai một trang web vào sản xuất. được hỗ trợ bởi Python, JavaScript và Redis, cùng với […]

ERP miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ERPNEXT)

Erp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (erpnext)

ERPNext là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp miễn phí và mã nguồn mở được phát triển bởi công ty phần mềm Ấn Độ Frappe Technologies Pvt. Ltd. và được xây dựng trên hệ thống cơ sở dữ liệu MariaDB sử dụng Frappe, một framework phía máy chủ dựa trên Python. […]

Khắc phục một số lỗi máy tính

Các bước quy trình quản lý quán nước

AutoCAD To deactivate or Uninstall my AutoCAD license AUTOCAD License Error Nguyên nhân của lỗi này thường là do bạn đổi ổ cứng sang một máy khác, do Autodesk check phần cứng cập nhật trong file setting không trùng với máy cũ nên dẫn đến phát sinh lỗi License Error. Cách fix lỗi License Error […]

API trong odoo

API là gì? API ….. Dùng Postman để gửi nhận API https://www.cybrosys.com/blog/configure-postman-for-sending-api-requests ví dụ dùng tool https://odoo-restapi.readthedocs.io/en/latest/index.html Những lỗi odooo odoo[503]: Warn: Can’t find .pfb for face ‘Times-Roman’ Dùng câu lệnh: pip3 install reportlab –upgrade Nếu không chạy dùng câu khác: sudo python3 -m pip install reportlab –upgrade sudo service odoo restart sudo service odoo […]

Server ubuntu RASPBERRY PI 4

Sau khi cấp nguồn Raspberry Pi, hãy đợi quá trình khởi động hoàn tất và bạn sẽ thấy thông báo sau trên cửa sổ. Ubuntu 20.04. LTS ubuntu tty1 ubuntu login: Đăng nhập với người dùng mặc định. Thông tin đăng nhập mặc định là: login: ubuntu password: ubuntu Lần đầu tiên bạn đăng nhập, […]