Giao diện Basic Store dành cho WooCommerce

BasicStore – Giao diện Việt hoá 100% dành cho WooCommerce

Vào hôm nay, WPVN thông báo đã hoàn tất bản dịch tiếng Việt cho giao diện BasicStore và sẵn sàng phát hành tới người dùng.

Giao diện Basic Store dành cho WooCommerce

Đây là một giao diện với bố cục siêu đơn giản, cách sắp xếp cũng không quá phức tạp, rất phù hợp với các cửa hàng nhỏ lẻ.

Giao diện sử dụng Bootstrap framework.

Bạn có thể tải về giao diện Basic Store từ kho thư viện giao diện WordPress.

Chất lượng bài viết

Về tác giả: Khôi Pro

Technical Lead tại Solis Lab. GTE tại WordPress Việt Nam (vi.wordpress.org). Chủ nhân của blog Code Tốt, Yêu Host và WPVN.xyz.

Trả lời