Author Archives: toan

Cài đặt Mautic 3 đầy đủ chức năng trên Raspberry Pi

Cài đặt Mautic 3 đầy đủ chức năng trên Raspberry Pi

Nếu định cài đặt Mautic, tôi phải đảm bảo đầy đủ chức năng. Chạy nhanh hợp lý Tất cả crons chạy đẹp và tối ưu hóa Gửi email hoạt động, DKIM, SPF, Dmarc được đặt Theo dõi trang web hoạt động trên blog WordPress Mautic phân giải trên DNS, ngay cả khi nó được lưu […]