Author Archives: Nguyen Toan

Đầy đủ hướng dẫn cài docker odoo có ssl và timezero trên windows 10

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Nạp IP lên noip bằng DUC, SSL mua dịch vụ của noip 19,99$ (520K). Dùng cloudflare thì tạo file bat để nó chạy odoo.json thì có nội dung: Còn SSL thì mua dùng, sử dụng zerossl chỉ cho 3 lần gia hạn. Nội dung trong file docker-compose.yml: Nội dung thay đổi trong file yml, dùng […]

cài đặt Internet Information Services (IIS) chuyển hướng cho odoo

Iis

Chương trình web server cũng rất phổ biến của Microsoft là Internet Information Services (IIS) Bật các tính năng trong IIS Bật Proxy Mở bảng điều khiển quản lý IIS >> định tuyến yêu cầu ứng dụng theo hướng dẫn của trang https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/ https://www.odoo.com/vi_VN/forum/tro-giup-1/access-openerp-using-iis-8927 https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/ https://wiki.matbao.net/kb/huong-dan-cai-dat-ssl-tren-may-chu-windows/ Nap file vo bang mmc: Step 1: Open up […]

Chạy WordPress với Docker Compose với Nginx và SSL

Hướng dẫn này sẽ tiến hành tạo một website WordPress thông qua Docker Compose, Nginx, PHP 8.1, MariaDB và Let’s Encrypt trên Windows. Trước hết tạo một thư mục chứa dự án mới. Ở đây mình sẽ đặt tên dự án là wp-project. Bạn có thể thay thế tên này bằng tên mà bạn muốn. […]

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Các tài liệu chính thức và chất lượng để học Odoo, cả cho Functional và Technical.https://www.odoo.com/page/docshttps://www.odoo.com/slides/all 8 loại hoạt động trong kinh doanh dạng game: https://www.odoo.com/web/content/36251299 Triển khai VOIP https://telefoncek.si/2021/11/17/raspbx-installation/ bản gốc ở https://github.com/MatejKovacic/RasPBX-install/blob/main/english.md https://pbxbook.com/voip/raspbxmac.html https://pimylifeup.com/raspberry-pi-asterisk/ https://brezular.com/2019/01/02/asterisk-on-raspberry-pi/ Cài đặt chi tiết câu lệnh: http://mghadam.blogspot.com/2021/03/install-asterisk-18-freepbx-15-on.html https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%201.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%201%20%26%202.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%203.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/Raspberry%20Asterisk%20Configuration%20-%20Part%204.pdf https://dallasrpi.org/Files/DallasRPI/

Điều cần biết khi mua Backlinks

Điều cần biết khi mua Backlinks

Các chiến thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) như xây dựng backlinks — nghĩa là tìm kiếm các liên kết từ các trang web bên ngoài, có uy tín trỏ về trang web của riêng bạn — cần thời gian để thực hiện và để xem kết quả. Ngay cả những chuyên […]

Email và thẻ visa Credit Card tạm thời

Để có thể đăng ký tài khoản không muốn dùng email thật thì email tạm thời hay còn gọi là “thư ảo”. Link tạo địa chỉ mail tạm thời có thể xem nội dung inbox: 1. https://anonymmail.net   Để có thể tạo Email có đuôi dạng .edu bạn click vào liên kết 2. https://10minutesemail.net 3. […]

Tuy chỉnh menu trong flatsome

Tạo menu riêng cho từng trang Flatsome B1: Khai báo, khởi tạo các menu riêng để sử dụng // Codfe.com đăng ký một menu function register_codfe_menu() { register_nav_menu(‘codfe-menu’,__( ‘Codfe menu’ )); } add_action( ‘init’, ‘register_codfe_menu’ ); // Codfe.com đăng ký một menu function register_codfe_menu() { register_nav_menu(‘codfe-menu’,__( ‘Codfe menu’ )); } add_action( ‘init’, ‘register_codfe_menu’ ); Sau […]