Author Archives: Nguyen Toan

Tạo ứng dụng app frappe chạy trên ERPNEXT

Tạo ứng Dụng App Frappe Chạy Trên Erpnext

Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng web từ đầu bằng Frappe Framework. Frappe Framework là một framework dựa trên web đầy đủ và nó bao gồm tất cả các công cụ cần thiết để triển khai một trang web vào sản xuất. được hỗ trợ bởi Python, JavaScript và Redis, cùng với […]

ERP miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ERPNEXT)

Erp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (erpnext)

ERPNext là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp miễn phí và mã nguồn mở được phát triển bởi công ty phần mềm Ấn Độ Frappe Technologies Pvt. Ltd. và được xây dựng trên hệ thống cơ sở dữ liệu MariaDB sử dụng Frappe, một framework phía máy chủ dựa trên Python. […]

Khắc phục một số lỗi máy tính

Các bước quy trình quản lý quán nước

AutoCAD To deactivate or Uninstall my AutoCAD license AUTOCAD License Error Nguyên nhân của lỗi này thường là do bạn đổi ổ cứng sang một máy khác, do Autodesk check phần cứng cập nhật trong file setting không trùng với máy cũ nên dẫn đến phát sinh lỗi License Error. Cách fix lỗi License Error […]

API trong odoo

API là gì? API ….. Dùng Postman để gửi nhận API https://www.cybrosys.com/blog/configure-postman-for-sending-api-requests ví dụ dùng tool https://odoo-restapi.readthedocs.io/en/latest/index.html Những lỗi odooo odoo[503]: Warn: Can’t find .pfb for face ‘Times-Roman’ Dùng câu lệnh: pip3 install reportlab –upgrade Nếu không chạy dùng câu khác: sudo python3 -m pip install reportlab –upgrade sudo service odoo restart sudo service odoo […]

Server ubuntu RASPBERRY PI 4

Sau khi cấp nguồn Raspberry Pi, hãy đợi quá trình khởi động hoàn tất và bạn sẽ thấy thông báo sau trên cửa sổ. Ubuntu 20.04. LTS ubuntu tty1 ubuntu login: Đăng nhập với người dùng mặc định. Thông tin đăng nhập mặc định là: login: ubuntu password: ubuntu Lần đầu tiên bạn đăng nhập, […]

Đầy đủ hướng dẫn cài docker odoo có ssl và timezero trên windows 10

Tài liệu tham khảo triển khai odoo

Nạp IP lên noip bằng DUC, SSL mua dịch vụ của noip 19,99$ (520K). Dùng cloudflare thì tạo file bat để nó chạy odoo.json thì có nội dung: Còn SSL thì mua dùng, sử dụng zerossl chỉ cho 3 lần gia hạn. Nội dung trong file docker-compose.yml: Nội dung thay đổi trong file yml, dùng […]

cài đặt Internet Information Services (IIS) chuyển hướng cho odoo

Iis

Chương trình web server cũng rất phổ biến của Microsoft là Internet Information Services (IIS) Bật các tính năng trong IIS Bật Proxy Mở bảng điều khiển quản lý IIS >> định tuyến yêu cầu ứng dụng theo hướng dẫn của trang https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/ https://www.odoo.com/vi_VN/forum/tro-giup-1/access-openerp-using-iis-8927 https://shyju.wordpress.com/2019/04/10/enable-iis-redirect-and-https-for-odoo-on-windows-server/ https://wiki.matbao.net/kb/huong-dan-cai-dat-ssl-tren-may-chu-windows/ Nap file vo bang mmc: Step 1: Open up […]

Chạy WordPress với Docker Compose với Nginx và SSL

Hướng dẫn này sẽ tiến hành tạo một website WordPress thông qua Docker Compose, Nginx, PHP 8.1, MariaDB và Let’s Encrypt trên Windows. Trước hết tạo một thư mục chứa dự án mới. Ở đây mình sẽ đặt tên dự án là wp-project. Bạn có thể thay thế tên này bằng tên mà bạn muốn. […]